AN INSTITUTE FOR THE STUDENTS OF COMMERCE.       Now Live in Your City       Duration of 1 hour 15 mins to ensure focus & retention of information.       Daily Classes to maintain regularity.       Regular Tests & Discussion of paper presentation.

Accounts Results of M.K.Bansal sir’s students 


 


2015 - 16 2014 - 15 2013 - 14 2012 - 13 2011 - 12 2010 - 11 2009 - 10 2008 - 09 2007 - 08 2006 - 07
PRIYANKA -99 JATIN -100 VANDANA -98 ABHISHEK -98 VAISHALI -96 GOURAV -97 DEVANGI -98 SHALINI -98 SHIVAM -96 KARTIK -97
TEJESH -98 VINEET -99 ANJALI -97 SHAGUN -97 PRABHJOT -95 NEHA -97 SUHANI -98 NAMIKA -96 PUNEET -96 RIYA -97
ANKUSH -96 INDERPREET -96 ASHVIKA -96 NAMAN -97 PRIYANKA -95 PANKAJ -95 VARUN -95 DEEPJYOTI -95 HARMAN -96 SANDHYA -96
MUSKAAN -95 RADHIKA -95 KAREENA -95 ANOOP -95 ANUSHRUTI -95 VAISHALI -95 RENU -95 PRIYA -95 PAYAL -95 MAYANK -96
ADITI -95 MEHAK -95 RASHIKA -95 TANYA -95 SAJAL -95 GOURANSH -96 NISHA -95 GITANJALI -95 MARYA -95 SWATI -95
SHAGUN -95 NEHA -95 KARUNA -95 RACHNA -95 PRITPAL -95 ANKIT -94 BHAVIKA -96 RUBAL -96 SURBHI -95 SAVY -95
HIMANK -95 DIVYA -95 DHRUV -95 DIKSHA -94 RAJAT -96 TANVI -95 RUBY -94 DIGANSHI -95 PANKAJ -95 CHIRAG -95
KAJAL -95 ISHITA -95 HIMANSHU -95 NEETU -94 MOHIT -94 MEGHA -94 BHAWANA -95 RAHUL -95 HARSHITA -95
KIRAN -94 BALKEET -95 DEEPAK -94 DEEPAK -94 DIKSHIT -95
ANIKA -94 SAHIL -95
RAHUL -94 LALIT -95
ANKUSH -95
GOURAV -95
PALLAVI -95